Jawatankuasa Khidmat Masyarakat FTMK 2016

Ahli-ahli JK Khidmat Masyarakat terdiri daripada staf daripada Fakulti Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Dr. Norzihani Binti Yusof

Phone No./Ext: 06-3316538

E-mail: norzihani@utem.edu.my

Nor Haslinda Binti Ismail

Phone No./Ext: 06-3316521

E-mail: lynda@utem.edu.my

Ngo Hea Choon

Phone No./Ext: 06-3316703

E-mail: heachoon@utem.edu.my

Nor Hafeizah Binti Hassan

Phone No./Ext: 06-3316640

E-mail: nor_hafeizah@utem.edu.my

Muhammad Suhaizan Bin Sulong

Phone No./Ext: 06-3316523

E-mail: suhaizan@utem.edu.my

Norazlin Binti Mohammed

Phone No./Ext: 06-3316521

E-mail: norazlin@utem.edu.my

Zakiah Binti Ayop

Phone No./Ext: 06-3316573

E-mail: zakiah@utem.edu.my

Norhidayah Binti Mohd Zainudin

Phone No./Ext: 06-3316592

E-mail: norhidayah.zainudin@utem.edu.my