Home / Innovation & Commercialization

Innovation & Commercialization

TADHack2017: FTMK UTeM Juara!

TADHack2017: FTMK, UTeM Juara! Salam Sejahtera, YBhg Datuk/Prof./Prof. Madya/Ir/Dr/Tuan/Puan, Untuk makluman, Communications Convergence Professional Society & TADHack Team KL telah menganjurkan “ TADHack – Telecom Application Development Hackathon” ” pada 23 – 24 September 2017 di Digi HQ, Subang HI-Tech Industrial Park. Sukacita dimaklumkan, dua kumpulan pelajar UTeM dari Fakulti ...

Read More »