FTMK WEEK 2019 bakal berjalan daripada 10-13 Sept, bertujuan memberi pendedahan awal kepada siswa/siswi terhadap tugasan-tugasan penting mereka dam semester baharu seperti Bengkel 1 dan Bengkel II serta Projek Diploma.

Ia juga turut memuatkan program motivasi yang dijalankan berobjektif membentuk kredibiliti siswa/siswi dalam konteks bersahsiah mulia, berdaya tahan, sedar terhadap kewajipan menuntut ilmu, sentiasa meningkatkan dan mengekalkan komitmen serta kecemerlangan dalam bidang akademik.

Berikut disisipkan Jadual Program FTMK Week 2019, untuk kemudahan siswa/siswi FTMK dalam meladeni minggu pertama Semester 1 Sesi 2019/2020.

#myftmk