Timbalan Pendaftar (N48)
Pn. Sharifah Nurul Faridah binti Syed Abu Bakar

Penolong Pendaftar Kanan(N44)
Pn. Norhidayah binti Mohd Zainudin

Pen. Peg. Tadbir (N29)
Noor Azman bin Mansor

Penolong Akauntan (W29)
Rumaiyah binti Saad

Setiausaha Pejabat (N29)
Norasmara binti Mahmud
Siti Norhashimah binti Kolah

Pembantu Tadbir Kanan (N22) KUP
Rohana binti Abu Bakar

Pembantu Akauntan Kanan (W22)
Noridayu binti Baharom

Pembantu Tadbir (P/O) (N19)
Izwan bin Mohamad
Rohaya binti Ibrahim
Nur Aishah Binti Shafie

Pembantu Operasi (N14) KUP
Jasmi bin Johari