Project Diploma

It’s Revision Week!

𝑲𝒂𝒍𝒆𝒏𝒅𝒂𝒓 𝑨𝒌𝒂𝒅𝒆𝒎𝒊𝒌 Universiti Teknikal Malaysia Melaka – UTeM bagi Semester 2 Sesi 2022/2023 sedang berada dalam pertengahan minggu 𝑺𝒕𝒖𝒅𝒚 𝑾𝒆𝒆𝒌.…

Continue Reading