Pelajar-pelajar perlu menjalani latihan industri selama sekurang-kurangnya 24 minggu di sebuah organisasi pilihan mereka. Sepanjang latihan industri, pelajar akan dibimbing dan dipantau oleh penyelia industri mereka. Pelajar juga dikehendaki mencatat aktiviti latihan industri mereka dalam buku log.

Penyelia fakulti akan membuat dua lawatan kepada pelajar: satu selepas 2 minggu latihan industri dan satu lagi menjelang akhir tempoh 24 minggu. Semasa lawatan kedua, pelajar dikehendaki membuat persembahan di organisasi tersebut di hadapan penyelia industri dan penyelia fakulti.

Latihan industri membolehkan pelajar mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang mereka pelajari dalam kelas semasa latihan industri. Ia juga membantu membangunkan kemahiran interpersonal melalui interaksi dan komunikasi dengan kakitangan, rakan sekerja, dan individu lain.

Sebagai industri, anda boleh mendaftarkan organisasi anda dengan kami. Maklumat profil organisasi anda akan dikongsikan dengan pelajar-pelajar kami yang akan mengikuti program Latihan Industri.