Objektif

Antara objektif utama bagi penubuhan AKRAB adalah:

Mengeratkan hubungan antara staf-staf FTMK
Membolehkan staf berkongsi ilmu dan pengetahuan
Memupuk semangat bekerjasama dan perpaduan antara staf FTMK
Melahirkan staf yang bertanggungjawab dan meningkatkan peranan mereka dalam bidang pengajaran, penyelidikan dan budaya kerja