Achievement

Sekalung Tahniah!

𝑷𝒆𝒓𝒍𝒂𝒏𝒕𝒊𝒌𝒂𝒏 𝒔𝒆𝒃𝒂𝒈𝒂𝒊 𝑨𝒉𝒍𝒊 𝑳𝒆𝒎𝒃𝒂𝒈𝒂 𝑷𝒆𝒏𝒈𝒂𝒓𝒂𝒉 𝑼𝒏𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒕𝒊 (𝑾𝒂𝒌𝒊𝒍 𝑺𝒆𝒏𝒂𝒕) 𝗦𝗲𝘁𝗶𝗻𝗴𝗴𝗶-𝘁𝗶𝗻𝗴𝗴𝗶 𝗧𝗮𝗵𝗻𝗶𝗮𝗵 diucapkan kepada 𝑌𝐵ℎ𝑔 𝑃𝑟𝑜𝑓. 𝐷𝑎𝑡𝑢𝑘 𝑇𝑠 𝐷𝑟. 𝑆ℎ𝑎ℎ𝑟𝑖𝑛 𝑏𝑖𝑛 𝑆𝑎ℎ𝑖𝑏…

Continue Reading