Alumni

Simposium Alumni dan Hari Kerjaya myFTMK 2023

𝐒i𝐦p𝐨s𝐢u𝐦 𝐀l𝐮m𝐧i d𝐚n H𝐚r𝐢 𝐊e𝐫j𝐚y𝐚 𝒎𝙮-𝙁𝑻𝙈𝑲 𝟮𝟬𝟮𝟯 J𝑎𝑤𝑎𝑡𝑎𝑛𝑘𝑢𝑎𝑠𝑎 𝐴𝑙𝑢𝑚𝑛𝑖 𝐷𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑏𝑜𝑙𝑒ℎ𝑝𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛 (JKAK), 𝐹𝑎𝑘𝑢𝑙𝑡𝑖 𝑇𝑒𝑘𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖 𝑀𝑎𝑘𝑙𝑢𝑚𝑎𝑡 𝐷𝑎𝑛 𝐾𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑘𝑎𝑠𝑖 (FTMK) akan menganjurkan…

Continue Reading