Pada masa ini, FTMK mempunyai 156 kakitangan termasuk staf kuliah, pentadbir dan sokongan teknikal. Dengan 5 kakitangan antarabangsa yang ada dan sehingga 100 orang staf aktif di fakulti, kami berhasrat memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelajar dan orang ramai.

 • Pentadbiran
 • Staf akademik
  • Jabatan Sistem Komputer & Komunikasi
  • Jabatan Pengkomputeran Pintar dan Analitis
  • Jabatan Media Interaktif
  • Jabatan Kejuruteraan Perisian
 • Jawatankuasa Fakulti 2018