OBJEKTIF KAMI

  1. Untuk menghasilkan profesional yang kompeten dalam bidang Teknologi Maklumat dan Komunikasi, yang menjadi pilihan pertama industri, tempatan dan luar negeri.
  2. Mengetuai dan membangunkan penyelidikan gunaan dalam bidang ICT yang mencipta pengetahuan baru dan teknologi inovatif yang diperlukan oleh industri atau dikomersialkan dan diiktiraf di seluruh dunia.
  3. Meningkatkan profesionalisme dan kecekapan kakitangan dan menyumbang kepada penjanaan sumber kewangan universiti melalui perkhidmatan perundingan berkualiti tinggi, latihan profesional dan pendidikan berterusan.
  4. Menyumbang ke arah meningkatkan pemahaman dan budaya ICT dalam masyarakat dan program sosial lain yang menyumbang kepada pembangunan sosial dan ekonomi.
  5. Untuk memulakan perkongsian pintar yang berterusan dan kerjasama dengan badan industri dan institusi kecemerlangan, tempatan dan luar negara.
  6. Mewujudkan dan menggunakan sistem pentadbiran dan pengurusan fakulti yang berkualiti tinggi, cekap, berkesan dan mesra pengguna yang sangat menyokong program dan aktiviti yang mencapai matlamat dan matlamat fakulti.

VISI KAMI

Menjadi pusat kecemerlangan kreatif dan inovatif dalam pendidikan, penyelidikan dan perkhidmatan ICT.

 

MISI KAMI

Melahirkan profesional yang berwibawa dalam bidang Teknologi Maklumat dan Komunikasi menerusi pendidikan teknikal berkualiti bertaraf dunia berdasarkan pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan yang berorientasikan aplikasi dengan perkongsian industri universiti pintar sejajar dengan aspirasi negara.