Usahawan memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi sesebuah negara. Usahawan yang berjaya berinovasi, membawa produk dan konsep baru ke pasaran, meningkatkan kecekapan pasaran, membina kekayaan, mewujudkan pekerjaan, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Usahawan mengalihkan idea ke dalam peluang ekonomi melalui inovasi yang dianggap sebagai sumber utama daya saing dalam ekonomi global yang semakin globalisasi.

Oleh itu, kebanyakan kerajaan di dunia berusaha untuk meningkatkan pembekalan usahawan kompeten yang kompeten dan global di negara masing-masing. Walaupun negara-negara maju mempunyai kadar bekalan keusahawanan yang agak baik, kebanyakan negara membangun mengalami kelemahan usahawan tersebut.

Ini adalah salah satu sebab kemiskinan di negara-negara membangun, walaupun mereka kaya endowmen. Lebih banyak usaha perlu dibuat untuk menggalakkan permulaan di Malaysia.

 

Walaupun menyokong firma muda dalam teknologi dan sektor inovatif baru yang baru adalah penting, Malaysia juga perlu membangunkan ekosistem yang menggalakkan inovasi pada perusahaan yang lebih matang merentas sektor ICT dan digital. Segmen ini mempunyai keupayaan untuk menjana sejumlah besar pekerjaan. FTMK faham ini dan kami melakukan yang terbaik untuk pemikiran keusahawanan alam semula jadi kepada pelajar kami dengan aktiviti dan program mentoring perindustrian. Sekiranya anda salah seorang pemain perindustrian, bekerjasama dengan menawarkan tempat magang kepada pelajar kami.