Selari dengan perkembangan dunia semasa, permintaan terhadap pengetahuan dan pengalaman antarabangsa meningkat. Terdapat banyak cara di mana pelajar-pelajar FTMK boleh menyesuaikan pengalaman mereka untuk pergi ke luar negara dan melebihi tuntutan ini.

UTeM dan FTMK membawa dimensi antarabangsa kepada kehidupan Universiti menerusi program akademik, pengajian dan pendidikan koperasi di luar negara, projek penyelidikan utama, bilik darjah global, persidangan, dan acara kebudayaan. Inisiatif-inisiatif ini menanamkan kesedaran mengenai cabaran dan peluang global hari ini dalam sains dan teknologi, politik dan ekonomi, dan masyarakat dan budaya. Lakukan dan ikuti Facebook Facebook Mobility FTMK kami.

 

BELAJAR DI LUAR NEGARA
Pelajar boleh mendapat kredit ke peringkat mereka dan melangkaui pembelajaran kelas dengan belajar di luar negara. Pelajar dari mana-mana major boleh menghabiskan masa akademik memenuhi keperluan akademik mereka. Pelajar yang berminat perlu berunding dengan jawatankuasa mobiliti fakulti untuk program dan pilihan sedia ada.