Sekalung penghargaan dan terima kasih.

Seluruh warga FTMK merakamkan sekalung penghargaan dan jutaan terima kasih buat YBhg. Profesor Ts. Dr. Rabiah Ahmad atas khidmat bakti selaku Dekan Fakulti Teknologi Maklumat dan Komunikasi, UTeM sehingga 30 Jun 2022. Kalungan penghargaan dan ucapan terima kasih juga dirakamkan buat Ts. Dr. Zulkiflee Muslim atas khidmat selaku Timbalan Dekan (Akademik) dan Profesor Madya Ts. […]

Continue Reading