BULETIN FTMK – ISU 1/2023

|| KANDUNGAN || Dari Meja Dekan • Program Intervensi Membaca • #kitabaca . Helping Class 2022 • Program Gerobok Rezeki Pelajar (Food Bank) Ftmk 2022/2023 • Bengkel Storytelling Membantu Pelajar Menghasilkan Karya Lebih Baik • Program Jualan Semasa Festival Konvokesyen Utem Ke-18 • Program Mathbuddies • Mengenali Dunia Realiti Maya Dengan Oculus Rift • Perkongsian Ilmu Senireka Grafik Melalui Kursus Illuscreative • Program Post Production Beri Pendedahan Peluang Pekerjaan Kepada Pelajar • Github Clinic 2022 . Sesi Bergambar Ftmk . Program Jualan Semasa Sukan . Antara Fakul Tl (Saf) Ke-16 . Program Ict Camp 2022 V2 . Program Kueh And International • Cultural Fest 2022 • Coretan Lawatan Pelajar Menjalani Latihan Industri Di San Dakan Dan Kota Marudu, Sabah • Siri Webinar Anjuran Jkpps Ftmk 2022 • Program Kelas Bantuan Awal • Kecemasan Pameran Fotografi Shutter Up 2023 . Majlis Menandatangani Memorandum Persefahaman (Mou) Di Antara Univerisiti Teknikal Malaysia Melaka (Utem) Dan Germanmalaysian Institute (Gmi) • Peserta Program Pentauliahan Prosesional Dalam Fiber Optik Diraikan Dalam Majlis Pentauliahan Sijil Kompetensi . Bengkel Pemeriksa Luar Program Pascasiswazah Bagi Program Ijazah Sarjana Sains Komputer (Kejuruteraan Perisian) – Mits • Bengkel Pemantapan Kurikulum Sarjana Sains Komputer (Teknologi Pangkalan Data) – Mitd Bersama Pemeriksa Luar • Melindungi Entiti Dengan Tanda Dagangan • Kepentingan Ipv6 Terhadap Iot • The Benefits Of Iso Implementation In Higher Learning Institutions • Data Analysis Methods And Techniques: Time Series Analysis Using Microsoft Excel. Building Effective Online Courses With The Synergy Of Constructivist Theory And Sim Pedagogy • Bism Illahirrahmanirrahim: Ucapan Keberkatan

e-Buletin | View | Download