Kesidang Scholarship Briefing Session

𝑨𝒕𝒕𝒆𝒏𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒕𝒐 𝗣𝗢𝗦𝗧𝗚𝗥𝗔𝗗𝗨𝗔𝗧𝗘 𝗦𝗧𝗨𝗗𝗘𝗡𝗧𝗦! A briefing session on the learning fund will be conducted as detailed below: Programme: “𝐏𝒐𝒔𝒕𝒈𝒓𝒂𝒅𝒖𝒂𝒕𝒆 𝑶𝒑𝒑𝒐𝒓𝒕𝒖𝒎𝒊𝒕𝒚…

Continue Reading

Simposium Alumni dan Hari Kerjaya myFTMK 2023

𝐒i𝐦p𝐨s𝐢u𝐦 𝐀l𝐮m𝐧i d𝐚n H𝐚r𝐢 𝐊e𝐫j𝐚y𝐚 𝒎𝙮-𝙁𝑻𝙈𝑲 𝟮𝟬𝟮𝟯 J𝑎𝑤𝑎𝑡𝑎𝑛𝑘𝑢𝑎𝑠𝑎 𝐴𝑙𝑢𝑚𝑛𝑖 𝐷𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑏𝑜𝑙𝑒ℎ𝑝𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛 (JKAK), 𝐹𝑎𝑘𝑢𝑙𝑡𝑖 𝑇𝑒𝑘𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖 𝑀𝑎𝑘𝑙𝑢𝑚𝑎𝑡 𝐷𝑎𝑛 𝐾𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑘𝑎𝑠𝑖 (FTMK) akan menganjurkan…

Continue Reading

Bengkel Penulisan FTMK 2023

𝗕𝗲𝗻𝗴𝗸𝗲𝗹 𝗣𝗲𝗻𝘂𝗹𝗶𝘀𝗮𝗻 𝗙𝗧𝗠𝗞 𝟮𝟬𝟮𝟯JK Penulisan dan Sitasi Penyelidikan FTMK 2023 dengan kerjasama C-ACT akan mengadakan 𝐵𝑒𝑛𝑔𝑘𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑢𝑙𝑖𝑠𝑎𝑛 𝑆𝑖𝑟𝑖 1 &…

Continue Reading

Selamat Bercuti

Minggu Peperiksaan Akhir bagi Universiti Teknikal Malaysia Melaka untuk Semester 2 Sesi 2022/2023 berakhir dengan rasminya semalam 26 Julai 2023…

Continue Reading