BULETIN FTMK – ISU 2/2023

|| KANDUNGAN || Dari Ketua Editor • Dari Meja Dekan • Kolokium Pasca Siswazah • Siri Webinar JKPPS • Menggapai Inspirasi 100 Pelajar dan Lima Pengajar FTMK sebagai Calon ACE • Ceramah Industri Fiber Optik • Program Perkongsian Ilmu Metodologi Lean Sigma dalam Kejuruteraan Perisian • Bengkel Amali Gentian Optik • Program Pemindahan Ilmu kepada Masyarakat 2023 • Minggu Haluan Siswa Sesi 2023/2024 • Program Simposium ALUMNI dan Hari Kerjaya my-FTMK 2023 • Program Webibar Scratch & Microbit • AdVIT@Menara Shell: Kempen Kesedaran Disleksia • Pelajar BITE Bersama Industri • Program Penyerlahan Potensi Akademik FTMK 2023 • Pertandingan Pembangunan Aplikasi Permainan Bahasa Melayu • Penglibatan Sukarelawan Mencungkil Bakat Kepimpinan Pelajar • DBFIESTA2023 • Bengkel Pembangunan FLUTTER • Program Huawei Intelligent World 2030: Tour@FTMK • Effortless Data Cleaning Using ChatGPT • Kepintaran Buatan (AI) dan Data Raya (Big Data): Sinergi dalam Inovasi Teknologi • Teknologi Fotovoltan ke Kediaman Awam Malaysia • Ikhlas: Syarat Amalan Diterima Allah

e-Buletin | View | Download