Universiti Teknikal Malaysia Melaka telah menerima Sijil Pentauliahan Rasmi Sebagai Akademi ICT Huawei.