Fakulti Teknologi Maklumat dan Komunikasi UTeM merakamkan ucapan Sekalung Tahniah buat Ts. Dr. Muhammad Haziq Lim Abdullah atas pelantikan selaku 𝑇𝑖𝑚𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛 𝐷𝑒𝑘𝑎𝑛 (𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑟), Fakulti Teknologi Maklumat dan Komunikasi UTeM yang baharu berkuat kuasa 15 Ogos 2022.
Setinggi-tinggi Tahniah.
Selamat menjalankan tugas!
FTMK Truly World!